×

OSSiR Mauritius Szklarska Poręba

Kontakt z właścicielem obiektu

Skontaktuj się bezpośrednio z obiektem, aby uzgodnić dostępne terminy i ceny.

Pokaż tylko obiekty noclegowe z rezerwacją online

Opis obiektu noclegowego

"MAURITIUS" to ośrodek, który gwarantuje pełny relaks, realizację wszelkich zamierzeń rekreacyjnych oraz idealne warunki do pracy na kursach i konferencjach.  

Do dyspozycji Gości:

• 92 miejsc noclegowych w pokojach 1- i 2- osobowych (w tym 2 pokoje przystosowane dla
potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz pokojach typu studio 2+1 i 2+2  z pełnym węzłem
sanitarnym, telefonem (niektóre pokoje z balkonami)
• 6 miejsc w pokojach 2-osbowych poza standardem (wejście do łazienki od korytarza)
• jadalnię, kawiarnię - drink bar
• 2 nowoczesne, klimatyzowane sale konferencyjne na 120 i 50 osób z pełnym zapleczem
audiowizualnym (dostępne dla osób niepełnosprawnych)
• bezprzewodową sieć internetową na terenie obiektu wi-fi
• miejsce do imprez plenerowych (ognisko, grill)
• parking niestrzeżony - bramy zamykane na noc - gratis
• bilard
• Dart - rzutki
 

POBYT
Rodzaj pokoju cena za nocleg ze sniadaniem dla osób korzystających z 1 noclegucena za nocleg ze sniadaniem dla osób korzystających z min. 2 noclegówpokój 1-osobowy 

95,00 zł

85,00 złpokój 2-osobowy 

85,00 zł / os.

170,00 zł / pokój

75,00 zł / os.

150,00 zł / pokój

pokój 3-osobowy 

85,00 zł / os.

255,00 zł / pokój

75,00 zł / os.

225,00 zł / pokój

pokój 4-osobowy 

85,00 zł / os.

340,00 zł / pokój

75,00 zł / os.

300,00 zł / pokój

 Możliwość wykupienia posiłków:obiadokolacja            serwowana28,00 zł            Informacje dodatkowe:

• Opłata miejscowa  2,18 zł/ osoba/ doba
• Opłata za psa 10,00 zł/doba
• Internet bezprzewodowy

Dla uatrakcyjnienia pobytu organizujemy ogniska (grillowanie), kuligi, wycieczki po okolicy z przewodnikiem - piesze i wyjazdowe.

Zapraszamy do skorzystania z OFERT SPECJALNYCH 

REGULAMIN Ośrodka Szkolenia Sportu i Rekreacji „Mauritius” w Szklarskiej Porębie

Regulamin określa podstawowe zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka Szkolenia Sportu i Rekreacji Mauritius w Szklarskiej Porębie i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji, zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu. Regulamin jest dostępny dowglądu w Recepcji Ośrodka, pokojach hotelowychBędziemy Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, co zapewni spokój i bezpieczeństwo pobytu wszystkich naszych Gości.

1. Opiekunem i doradcą Gości jest recepcja ośrodka – tel.1002. Podczas zameldowania, Gość zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. W przypadku odmowy okazania dokumentu w sposób uniemożliwiający zameldowanie, Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.3. W karcie meldunkowej Gość osobiście wpisuje swoje imię i nazwisko, uzupełnia pozostałe dane oraz składa podpis. Na życzenie Gościa, po wpisaniu przez niego imienia i nazwiska oraz podpisaniu karty meldunkowej, Recepcjonista może wpisać samodzielnie pozostałe dane meldunkowe z dokumentu tożsamości, który Gość udostępni pracownikowi Recepcji.4. Rozpoczęcie pobytu w ośrodku jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu przez Gościa.5. Pokój w ośrodku wynajmowany jest na doby.6. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 do godziny 11.00.7. Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę.8. Rozliczenie za pobyt następuje w dniu przyjazdu.9.Ośrodek akceptuje karty płatnicze. Płatości są również przyjmowane gotówką w PLN.10. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji lub w dniu przybycia, Gość ośrodka powinien zgłosić niezwłocznie od momentu podjęcia takiego zamiaru.11. Ośrodek uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu wyłącznie w miarę posiadanych możliwości.12. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania pobytu, ośrodek nie zwraca opłaty za noclegi, zwrotowi może podlegać jedynie opłata za wyżywienie. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, ośrodek nie zwraca opłaty za daną dobę hotelową,w tym wyżywienie oraz za śniadanie w dniu następnym.13. Ośrodek zastrzega możliwość odmiennego niż wskazano w pkt.12 uregulowania kwestii zwrotu opłat za niewykorzystaneusługi i wyżywienie, w związku ze skróceniem pobytu przez Gościa lub całkowicie bezzwrotnej rezygnacji, w okresach intensywnego ruchu turystycznego, w tym m.in. w okresie wakacji, ferii zimowych, pobytów świątecznych, długich weekendów lub w przypadku wykupienia pobytów pakietowych.

14. Za zamowiony a niewykorzystany posiłek, Gość zostanie obciążony należnością zgodną z ceną tego posilku.

15. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy po godzinie 11.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu.15. Ośrodek w miarę posiadanych możliwości, udostępni Gościowi pomieszczenie do przechowania bagażu w przypadku przyjazdu przed rozpoczęciem doby hotelowej, bądź wyjazdu po jej zakończeniu.17. Gość ośrodka nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.18. Nie należy dokonywać zmian w pokoju i jego wyposażeniu poza nieznaczne przestawienie mebli i wyposażenia, nie naruszające ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania. Nie wolno przenosić wyposażenia między pokojami bez uprzedniego uzgodnienia takiej możliwości z recepcją.19. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 7.00 do 22.00. Przebywanie osób niezameldowanychw pokoju hotelowym Gościa po godzinie 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój Gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie każdej osoby nastąpi według aktualnej ceny dostawki, z cennika dostępnegow recepcji ośrodka.20. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność za zachowanie dzieci, w tym poczynione przez nie szkody materialne.21. Na terenie ośrodka, w tym również w pokojach i ciągach komunikacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 81, poz. 529) - obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i wyrobów tytoniowych.22. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój gościa na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 300 złotych.23. W ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego z wyjątkiem specjalnych okoliczności, o których gość powinien być powiadomiony podczas meldowania się w ośrodku.24. W godzinach ciszy nocnej Goście i osoby korzystające z usług ośrodka mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokoju pobytu innych osób.25. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie ośrodka, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają lub szkodzą czy irytują pozostałych Gości.26. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażeniai urządzeń ośrodka powstałe z winy jego, osób towarzyszących lub odwiedzających go. Zazachowanie osób odwiedzających Gościa odpowiada Gość. Gość zobowiązany jest do naprawienia powstałej szkody – zapłatę należności za powstałe zniszczenia.27. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń (nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych). Zabrania się używania otwartego ognia w jakiejkolwiek postaci.28. Zabrania się przechowywania w pokojach hotelowych ładunków niebezpiecznych - broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.29. Ze względów bezpieczeństwa przed każdorazowym opuszczeniem pokoju, należy wyłączyć sprzęt rtv, zgasić światło, zakręcić wodę, zamknąć drzwi balkonowe i okna, Należy każdorazowo upewnić się, że drzwi pokoju zostały dobrze zamknięte, a klucz pozostawić w recepcji.30. Do pokoju wydawany jest jeden klucz, należy go zawsze pozostawiać w recepcji przy opuszczaniu ośrodka. Za zgubienie klucza pobierana jest opłata w wysokości 20 zł31. Odpowiedzialność ośrodka z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez Gościa do ośrodka regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.32. Ośrodek nie prowadzi depozytu hotelowego i nie odpowiada za pozostawione rzeczy znacznej wartości, w tym pieniądze, papiery wartościowe i cenne przedmioty, kosztowności, przedmioty mające wartość naukową lub artystyczną33. Gość powinien zawiadomić recepcję ośrodka o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu34. Ośrodek posiada ogrodzony, niestrzeżony, bezpłatny parking da samochodów osobowych i busów.. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu, przedmiotów w nim pozostawionych, niezależnie od tego , czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu czy poza nim.35. Ośrodek realizuje usługi z myślą o zadowoleniu Gości. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję i poprawienie standardu świadczonych usług.36. Ośrodek ma obowiązek zapewnić:• warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa• bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu• profesjonalną i uprzejmą obsługę• wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności gościa a w przypadku jego obecności tylkowówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie37. Na życzenie Gościa ośrodek świadczy nieodpłatnie następujące usługi:• udzielania informacji związanych z pobytem,• udzielania informacji o turystycznych i rekreacyjnych atrakcjach regionu,• budzenie o wskazanej przez Gościa godzinie38. Ośrodek akceptuje obecność zwierząt. Zwierzęta mogą przebywać na terenie ośrodka za dodatkową opłatą. Właściciel jest zobowiązanydo zabezpieczenia zwierzęcia w taki sposób, aby nie stanowiło zagrożenia dla innych Gości i personelu. Gość odpowiada za szkody poczynione przez zwierzę na osobach oraz szkody w mieniu ośrodka i osób pracujących i przebywających na terenie ośrodka. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione przez zwierzę na terenie ośrodka.39. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji ośrodek przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność ośrodka. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.40. Zakazuje się prowadzenia na terenie ośrodka akwizycji i sprzedaży obnośnej.41. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu ośrodka.42. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu ośrodka lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników lub innych osób przebywających w ośrodku, albo też w inny sposób zakłócił spokój w ośrodku.43. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.z 2002r., nr 101, poz.926 z późniejszymi zmianami) przez Ośrodek Szkolenia Sportu i Rekreacji Mauritius w Szklarskiej Porębie dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.Życzymy Państwu udanego pobytu

wa warstwa...

Nowa warstwa...

Dworcowa 6, Szklarska Poręba (Polska)
9.4
Bardzo dobry
(na podstawie 10 opinii)
90%
 • Personel:
  10
 • Czystość:
  9.4
 • Cena/Wartość:
  9.2
 • Komfort:
  9
 • Usługi:
  9
 • Dostępność:
  9.8
Ocena 9.4
Gość nie napisał swojej opinii.
Jola z legnickiego - rodzina z większym dzieckiem
9 lat temu
Ocena 9.7
Gość nie napisał swojej opinii.
Magda - rodzina z większym dzieckiem
9 lat temu
Ocena 10
Gość nie napisał swojej opinii.
Tomasz - rodzina z większym dzieckiem
9 lat temu

Mapa

Parkowanie, podróż
 • Możliwość parkowania

Wypoczynek, rekreacja
 • Bilard

Wellness, relaks
 • Wellness, relaks
Charakterystyka miejsca
 • Sala Konferencyjna, Kawiarnia

usługi dla dzieci
 • Plac zabaw dla dzieci, Pokój do zabaw dla dzieci

Języki używane w obiekcie
Polski, Angielski
Akceptowana waluta
PLN (zł) , EUR (€)
Akceptowana forma płatności w obiekcie