Warunki korzystania z serwisu

WARUNKI KORZYSTANIA / TERMS OF SERVICE

 

 

 1. OGÓLNE WARUNKI
  1. Poniższe postanowienia i warunki korzystania („Warunki korzystania”) mają zastosowanie do wszystkich świadczonych przez Szallas.hu Zrt. z siedzibą na Węgrzech usług, które są dostępne bezpośrednio lub pośrednio (przez naszych partnerów) na stronie internetowej www.noclegi.pl oraz www.nocowanie.pl („Strona internetowa”), na urządzeniach mobilnych, przez e-mail lub telefonicznie.
  2. Zwrot „my”, „nas”, „Spółka” oznaczają Szallas.hu Zrt., węgierską spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (adres: Régiposta utca 9, 3525 Miskolc, Węgry, NIP: HU26721761-2-05) lub jej odpowiednich dostawców, natomiast zwrot „Użytkownik” oznacza każdą osobę indywidualną, która w jakikolwiek sposób korzysta ze Strony internetowej (w szczególności wejście, przeszukiwanie, dokonywanie rezerwacji, zarządzanie kontem).
  3. Korzystając w jakikolwiek sposób ze Strony internetowej Użytkownik oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował poniższe Warunki korzystania.

 2. USŁUGI

  1. Strona internetowa www.noclegi.pl oraz www.nocowanie.pl jest platformą internetową, która umożliwia Użytkownikom porównywanie różnych form tymczasowego zakwaterowania (np. hotel, pensjonat, apartament, dom wypoczynkowy, kwatera prywatna, hostel, łącznie: „Obiekty”) oferowanych przez osoby trzecie („Partnerzy”), wysyłanie zapytań o oferty cenowego dla Obiektów oraz możliwości dokonania ich rezerwacji, a także publikowania opinii dotyczących usług świadczonych przez Spółkę.
  2. Rezerwując Obiekt za pośrednictwem Strony internetowej Użytkownik wchodzi w prawnie wiążący stosunek umowny z Partnerem/Obiektem, w którym dokonuje rezerwacji. Zawarta umowa podlega prawu państwa, w którym znajduje się siedziba Partnera. Usługi świadczone przez Spółkę mają charakter pośrednictwa (przekazywanie szczegółowych informacji dotyczących rezerwacji Użytkownika do Partnera/Obiektu, wysyłanie e-mail potwierdzającego rezerwację w imieniu Partnera/Obiektu). Pomiędzy Spółką a Użytkownikiem nie jest zawierana jakakolwiek umowa, w związku z czym wszelkie roszczenia Użytkowników powinny być kierowane przeciwko Partnerom.

 3. USŁUGI INDYWIDUALNE
  1. Zapytanie o ofertę cenową dla Obiektu
   Poprzez wypełnienie i przesłanie zapytania o ofertę cenową ze Strony internetowej, Użytkownik może przesłać zapytanie bezpośrednio do Partnera dotyczące Obiektu wybranego przez niego spośród Obiektów opublikowanych na Stronie internetowej. Zapytanie o ofertę cenową jest niewiążące i nie jest tożsame z rezerwacją. Partner wyśle Użytkownikowi ofertę w terminie jednego dnia roboczego od dnia otrzymania zapytania o ofertę cenową.
  2. Rezerwacja Obiektu
  3. Poprzez wypełnienie i przesłanie formularza z danymi na Stronie internetowej, Użytkownik może dokonać rezerwacji Obiektu należącego do Partnera. Automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca złożenie rezerwacji jest przesyłana Użytkownikowi w imieniu Partnera przez system Spółki. Wygenerowana automatycznie wiadomość o temacie „Zaliczka na rezerwację pokoju” nie stanowi potwierdzenia rezerwacji. Partner powinien odpowiedzieć Użytkownikowi w ciągu jednego dnia roboczego, lecz nie później niż w ciągu 48 godzin od dokonania rezerwacji w przedmiocie możliwości akceptacji rezerwacji (potwierdzenie lub odrzucenie rezerwacji). Akceptacja ze strony Partnera co do możliwości dokonania rezerwacji oznacza nawiązanie prawnie wiążącego stosunku umownego pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem, który może być rozwiązany jedynie na zasadach określonych w „Zasadach odstąpienia” w menu Obiektu.
  4. Wyszukiwanie Obiektu
   Użytkownik może wyszukiwać na Stronie internetowej Obiekty po różnych parametrach. Na Stronie internetowej umieszczone są informacje otrzymane od Partnerów, posiadających Obiekty. W przypadku, gdy przeglądarka internetowa, którą wykorzystuje Użytkownik ma włączoną obsługę plików cookies lista ostatnio przeglądanych przez Użytkownika Obiektów jest dostępna na Stronie internetowej, nawet w przypadku braku rejestracji Użytkownika. Spółka dokłada wszelkich starań, aby prezentowane informacje i treści były aktualne, czemu ma służyć m. in. obowiązek Partnerów do stałego uaktualniania cen, dostępności oraz innych informacji dotyczących Obiektów, jednakże Spółka nie może zagwarantować, że wszystkie informacje dostarczone przez Partnerów są dokładne, kompletne i poprawne.
   Spółka nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, jakość, kompletność, niezawodność czy wiarygodność informacji lub treści opublikowanych przez Partnerów, posiadających Obiekty. Informacje lub treści opublikowane na Stronie internetowej nie stanowią zalecenia ani rekomendacji ze strony Spółki. Nie ponosimy również odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy (w tym merytoryczne i językowe) dotyczące informacji lub treści opublikowanych przez Partnerów. Wszelka odpowiedzialność za prawidłowość, jakość, kompletność, niezawodność czy wiarygodność informacji lub treści opublikowanych na Stronie internetowej (włącznie z cenami i dostępnością) leży po stronie Partnera, posiadającego Obiekt.
  5. Przesyłanie informacji o Obiektach osobom trzecim – opcja „Wyślij do przyjaciela”
   Każdy Użytkownik może poinformować osoby trzecie o Obiekcie opublikowanym na Stronie internetowej poprzez kliknięcie ikony koperty zlokalizowanej w górnym rogu podanej podstrony (menu „Wyślij do przyjaciela”). Po dodaniu imienia/imion i adresów e-mail, zostanie wygenerowana automatyczna wiadomość e-mail zawierająca URL do podstrony zawierającej informacje o Obiekcie, która następnie zostanie wysłana na podane przez Użytkownika adresy e-mail. Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw i interesów Spółki, w szczególności poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie przez Użytkownika danych osobowych (adresów e-mail) niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  6. Newsletter
   Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na przesyłaniu drogą elektroniczną do subskrybujących go Użytkowników informacji o działalności Spółki, aktualnych ofertach i promocjach. Newsletter jest przesyłany w formie wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail.
   Aby zasubskrybować newsletter, należy wypełnić wszystkie pola formularza dostępnego na stronie www.noclegi.pl oraz www.nocowanie.pl. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie prawdziwych i kompletnych danych osobowych.
   Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w link zamieszczony w wiadomości e-mail, w której wysłany został newsletter. Po kliknięciu w link adres e-mail Użytkownika zostanie automatycznie usunięty z listy subskrybentów newslettera. Rezygnacja może być złożona również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@noclegi.pl lub info@nocowanie.pl lub listem poleconym na adres: Szallas.hu zrt., Régiposta utca 9, 3525 Miskolc, Węgry.
  7. Ocena
   Użytkownicy mogą zamieszczać, publikować i przechowywać na Stronie internetowej opinie dotyczące Obiektów, w których skorzystali z rezerwacji. Opinie Użytkowników publikowane są wraz z wskazanym przez niego imieniem/nickiem. Opinie Użytkownika są zamieszczane, publikowane i przechowywane na Stronie internetowej w imieniu własnym Użytkownika, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii Użytkowników zamieszczonych, publikowanych i przechowywanych na Stronie internetowej.
  8. Korzystanie przez Użytkownika z usługi zamieszczenia i przechowywania opinii na Stronie internetowej, a w szczególności zaakceptowanie postanowień Warunków korzystania, jest równoznaczne z:
   1. przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika faktu, że zamieszczone i przechowywane na Stronie internetowej opinie Użytkownika mogą być czytane lub/i oceniane lub/i opiniowane przez innych Użytkowników;
   2. wyrażeniem przez Użytkownika zgody na publikację opinii Użytkownika wraz z imieniem/nickiem podanym przez Użytkownika.
    Użytkownik zobowiązuje się to przestrzegania szczegółowych przepisów dotyczących Opinii Użytkowników zawartych w Zasadach zawartości stanowiących Aneks do Warunków korzystania (Aneks 1).
   3. Obsługa Użytkowników
    Użytkownicy mają możliwość korzystania z Obsługi klienta w celu uzyskania dodatkowych informacji w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00 – telefonicznie, e-mailowo (adres: info@noclegi.pl lub info@nocowanie.pl) lub za pośrednictwem Skype, korzystając z zakładki umieszczonej na górze Strony internetowej.

 4. ODWOŁYWANIE REZERWACJI

  1. Dokonując rezerwacji w Obiekcie, Użytkownik akceptuje określone warunki dotyczące odwoływania rezerwacji oraz niepojawienia się w Obiekcie, a także wszystkie dodatkowe warunki i zasady (dostarczania usług) obowiązujące w Obiekcie, które mogą dotyczyć rezerwacji lub pobytu Użytkownika, włącznie z usługami dostarczanymi i/lub produktami oferowanymi przez dany Obiekt (warunki i zasady dotyczące usług i produktów obowiązujące w danym Obiekcie można uzyskać bezpośrednio od danego Obiektu).
  2. Sprawdzenie, poprawienie lub anulowanie rezerwacji jest możliwe w ściśle określonych przypadkach. Instrukcja jest zawarta w mailu potwierdzającym rezerwację. W zależności od zasad danego Obiektu dotyczących anulowania rezerwacji przedpłaty/płatności i niepojawienia się Użytkownika w Obiekcie, anulowanie rezerwacji może się wiązać z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat lub braku otrzymania zwrotu przedpłaconej/wpłaconej kwoty. W związku z powyższym zalecamy, aby przed dokonaniem rezerwacji szczegółowo zapoznać się z zasadami dotyczącymi anulowania rezerwacji, przedpłaty/płatności i niepojawienia się Użytkownika obowiązującymi w danym Obiekcie.
  3. Każdy Użytkownik ma 14 dniowy termin do prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość z zastrzeżeniem wyłączeń określonych w art. 38 w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.0.134) ze szczególnym uwzględnieniem art. 38 pkt. 12 wspomnianej ustawy.

 5. OGRANICZENIE DO UŻYTKU OSOBISTEGO I NIEMAJĄCEGO CHARAKTERU KOMERCYJNEGO
  1. Strona internetowa przeznaczona jest do użytku osobistego i niemającego charakteru komercyjnego. Wszelkie treści i informacje zawarte na Stronie internetowej, jak również infrastruktura umożliwiająca dostarczenie tych treści i informacji, są własnością Spółki lub jej dostawców. Korzystając w jakikolwiek sposób ze Strony internetowej, Użytkownik wyraża zgodę na nieużywanie jej lub zawartych w niej treści i informacji w celu komercyjnym/handlowym (bezpośrednim lub pośrednim).

 6. LINKI DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH
  1. Strona internetowa może zawierać hiperłącza do stron zarządzanych przez inne osoby/podmioty niż Spółka. Takie hiperłącza umieszczane są wyłącznie w celach informacyjnych. Spółka nie kontroluje tych stron internetowych i nie jest odpowiedzialna za ich treści ani za sposób, w jaki Użytkownik z nich korzysta. Umieszczanie przez Spółkę hiperłączy do takich stron internetowych nie oznacza akceptacji zawartych tam materiałów ani jakiegokolwiek powiązania z ich operatorami.

 7. ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Spółka jest odpowiedzialna jedynie za pokrycie bezpośrednich szkód, które Użytkownicy faktycznie ponieśli w związku z niewywiązaniem się przez Spółkę z obowiązku dotyczącego dostarczenia usług, i których łączna suma stanowi równowartość całkowitego kosztu rezerwacji Użytkownika przedstawionego w e-mailu potwierdzającym rezerwację (bez względu na to, czy była to jednorazowa, czy powtarzająca się sytuacja).
  2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, jakość, kompletność, niezawodność czy wiarygodność treści opublikowanych przez Użytkowników lub Partnerów/Obiekty. Spółka nie świadczy doradztwa przy dokonywaniu wyboru Obiektów.
  3. Rezerwując Obiekt za pośrednictwem Strony internetowej Użytkownik wchodzi w prawnie wiążący stosunek umowny z Partnerem/Obiektem, w którym dokonuje rezerwacji. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za żadną korespondencję z Obiektem na Stronie internetowej i za jej pośrednictwem. Użytkownik nie ma prawa dochodzić żadnych praw na podstawie żadnej prośby skierowanej do obiektu, korespondencji z obiektem czy potwierdzenia odbioru jakiejkolwiek korespondencji czy prośby (w dowolnej formie).
  4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dane podawane przez Użytkowników, w szczególności za brak dokonania rezerwacji Obiektu wskutek podania przez Użytkownika nieprawidłowych bądź niekompletnych danych dotyczących imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego czy karty kredytowej.
  5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek poniesione przez Użytkownika (bezpośrednie lub pośrednie szkody, straty lub koszty, zgodne z, wynikające z lub związane z korzystaniem, niemożnością skorzystania lub opóźnieniami na Stronie internetowej.
  6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek urazy, śmierć, uszkodzenia własności lub inne (bezpośrednie lub pośrednie) poniesione przez Użytkownika szkody, straty lub koszty, bez względu na to, czy wynikają one z czynności prawnych, błędów, naruszeń, rażących zaniedbań, zawinionych działań, przeoczeń, niewypełnienia warunków umowy, wprowadzenia w błąd, deliktów prawa dokonanych przez lub (w całości lub częściowo) przypisywanych Obiektowi/Partnerom (ich pracownikom, dyrektorom, przedstawicielom, agentom, reprezentantom lub spółkom powiązanym), których produkty lub usługi są (pośrednio lub bezpośrednio) udostępniane, promowane lub oferowane przez Stronę internetową. 
  7. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za odebranie, potrącenie, przekazanie czy zapłacenie odpowiednim organom podatków należnych za dany Obiekt.

 8. PRYWATNOŚĆ I COOKIES
  1. Spółka szanuje prywatność Użytkowników i stosuje zasady zawarte w Polityceprywatności i Oświadczenia ochrony danych osobowych, a także wykorzystania cookies.
  2. Spółka zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).
  3. Dane Użytkowników sklepu będą przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a Użytkownicy stron internetowych Spółki mają prawo do wglądu w swoje dane, a także do ich poprawiania oraz do zaprzestania ich wykorzystywania.
   1. Spółka zbiera następujące dane osobowe w ramach działania swoich stron internetowych:
    1. Dane przetwarzane podczas rejestracji:
     • Imię i nazwisko, adres e-mail,
    2. W przypadku rejestracji za pomocą Facebook:
     • ID profilu na portalu Facebook, zdjęcie profilowe, data rejestracji, data urodzenia
    3. W zakładce moje konto:
     • Numer telefonu, data urodzenia, adres, kod pocztowy
    4. Ulubiony obiekt noclegowy:
     • Obiekt noclegowy, data wprowadzenia, data usunięcia
    5. Rezerwacja:
     • Wszystkie dane niezbędne w procesie podjęcia rezerwacji wskazane powyżej
   2. Powód zbierania danych osobowych:
    • korzystanie z funkcjonalności stron internetowych Spółki (w tym: utworzenie konta, zalogowania się do niego i korzystanie z niego),
    • składanie i procesowanie rezerwacji,
    • utworzenia nowej opinii Obiektu lub nowego komentarza do wpisu na blogu,
    • obsługi procesu reklamacyjnego;
    • przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną – jeśli powstała odrębna zgoda;
    • prowadzenie korespondencji na wskazany adres e-mail;
    • informowania o promocjach;
    • prowadzenia konkursów;
    • sporządzania dokumentacji księgowej, w tym wystawiania faktur;
    • celów archiwalnych;
    • realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 9. PRAWA WŁASNOŚCI INETELEKTUALNEJ
  1. Wszelkie oprogramowanie niezbędne do świadczenia przez Spółkę usług oraz dostępne i/lub wykorzystywane na Stronie internetowej, jak również wszystkie prawa własności intelektualnej (włącznie z prawem autorskim) dotyczące jakichkolwiek treści i informacji zawartych na Stronie internetowej należą wyłącznie do Spółki.
  2. Spółka posiada wyłączne prawa (własności intelektualnej) do Strony internetowej, za pośrednictwem której świadczone są usługi. Zabronione jest kopiowanie, wykorzystywanie części Strony internetowej, udostępnianie jakichkolwiek linków publikowanie, promowanie, zbywania lub wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób treści zamieszczonych na Stronie internetowej bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki, uzyskanej przed takim wykorzystaniem. Niezgodne z prawem wykorzystanie części Strony internetowej lub jakiekolwiek czynności opisane powyżej stanowią istotne naruszenie praw własności intelektualnej przysługujących Spółce i rodzą po jej stronie prawo dochodzenia odszkodowania.

 10. ZMIANA WARUNKÓW KORZYSTANIA
  1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili Warunków korzystania.
   Informacja o zmianie Warunków korzystania zostanie umieszczona na Stronie internetowej. Dalsze korzystanie ze Strony internetowej wymaga ponownego zaakceptowania Warunków korzystania.

 11. PŁATNOŚCI
  1. Jeżeli Usługa Płatności Online dotyczy Partnera świadczącego wybraną przez Użytkownika ofertę, Użytkownik może również dokonać płatności zgodnie z postanowieniami niniejszego punktu.
  2. W przypadku Usługi Płatności Online, Szallas.hu Zrt. - jako pośrednik (asystent wykonawstwa technicznego) zgodnie z § 6:129 węgierskiego kodeksu cywilnego, - na podstawie upoważnienia Partnera, otrzyma od Użytkownika w imieniu Partnera zaliczkę na podstawie umowy zawartej pomiędzy Partnerem a Użytkownikiem w wyniku rezerwacji.
  3. Szallas.hu Zrt., działając w imieniu Partnera, zorganizuje przekazanie wpłaconej przez Użytkownika kwoty (przelewem, kartą debetową lub kredytową) z konta Użytkownika na przeznaczony do tego celu rachunek bankowy Szallas.hu Zrt. W tym zakresie Użytkownik może korzystać wyłącznie z metody płatności, która pozwala na uznanie jego rachunku bankowego w Polsce w polskich złotych. System obsługuje wyłącznie polskie złote. Jeżeli Partner określi w ofercie inną walutę, Szallas.hu Zrt. przeliczy kwotę w momencie dokonywania rezerwacji i potrąci z konta Użytkownika kwotę w złotych polskich po kursie Węgierskiego Banku Narodowego obowiązującym w dniu poprzednim. Partner nie jest uprawniony do dochodzenia od Użytkownika jakichkolwiek kosztów lub opłat związanych z powyższym czy to w postaci różnicy kursowej czy w inny sposób
  4. W ramach Usługi Płatności Online, Szallas.hu Zrt. zapewnia Użytkownikowi możliwość zapłaty kwot należnych Partnerom:
   1. przelewem bankowym; lub
   2. za pomocą karty debetowej lub kredytowej.
  5. Minimalną kwotą do zapłaty przez Użytkownika jest kwota zaliczki określona w ofercie. Szallas.hu Zrt. zwróci i przekaże na konto Użytkownika (nadawcy) kwotę przekraczającą kwoty należne Partnerom z tytułu umowy zawartej w wyniku rezerwacji. Jeżeli Użytkownik nie wpłaci w określonym terminie zaliczki określonej w ofercie Partnera, stanowi to odstąpienie od Umowy, a rezerwacja Użytkownika zostaje automatycznie anulowana.
  6. Jeżeli Użytkownik dokona modyfikacji rezerwacji na udostępnionym przez Szallas.hu Zrt. interfejsie modyfikacji, jest to traktowane jako anulowanie pierwotnej rezerwacji i jako nowa rezerwacja. Platforma automatycznie śledzi i dokonuje następujących zmian: zmiany całkowitej wartości brutto rezerwacji, zmiany terminu płatności zaliczki oraz zmiany kwoty należnej Partnerowi. Platforma nie dopuszcza jednak zmian, które skutkowałyby datą wyjazdu w ciągu trzech dni, jeśli zaliczka nie została jeszcze wpłacona. Jeżeli zmiana rezerwacji dokonywana jest w okresie objętym karą, Partnerowi przysługuje kwota kary za pierwotną rezerwację, a Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty kwoty zaliczki za nową rezerwację. Partner i Użytkownik mogą inaczej uzgodnić zmianę rezerwacji.
  7. Partner wystawi Użytkownikowi fakturę zaliczkową oraz fakturę końcową na zapłacone kwoty.
  8. Partner może obciążyć Użytkownika jedynie tą częścią całkowitej wartości brutto rezerwacji, która nie została jeszcze zapłacona przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Płatności Online oraz usługami wykorzystanymi na miejscu, które nie są częścią rezerwacji.
  9. Płatność jest dokonywana bezpośrednio na konto bankowe właściwego Obiektu. Spółka nie jest stroną rozliczeń pomiędzy obiektem a użytkownikiem.

 12. POLSKI BON TURYSTYCZNY 500+
  1. Na stronie internetowej www.noclegi.pl lub www.nocowanie.pl znajdują się obiekty noclegowe w których wskazane są obiekty gdzie Użytkownik ma możliwość dokonania płatności za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego Online. Płatność Polskim Bonem Turystycznym online polega na podaniu przez Użytkownika wraz z danymi rezerwacji indywidualnego kodu Bonu Turystycznego. Kod Bonu Turystycznego jest udostępniany przez portal www.noclegi.pl lub www.nocowanie.pl Partnerowi w obiekcie, którego została dokonana rezerwacja. W celu pobrania kwoty wskazanej przez Użytkownika i zainicjowania nowej transakcji dokonanej poprzez płatność Polskim Bonem Turystycznym w internetowym systemie ZUS PUE Partner skorzysta z indywidualnego kodu lub kodów podanego przez Użytkownika.

  2. Wszystkie płatności odbywają się między Użytkownikiem, a Partnerem. Portal www.noclegi.pl lub www.nocowanie.pl nie jest w żaden sposób zaangażowany w transakcję finansową. Sama płatność rozliczana jest w systemie PUE ZUS, który nie jest w żaden sposób powiązany z portalem www.noclegi.pl lub www.nocowanie.pl.

  3. Indywidualny kod Polskiego Bonu Turystycznego podany przez Użytkownika może być wykorzystany tylko przez Partnera w obiekcie, którego Użytkownik dokonał rezerwacji. Portal www.noclegi.pl lub www.nocowanie.pl nie inicjuje dalszych żądań płatności za pomocą zebranych kodów Polskich Bonów Turystycznych.

  4. Wszelkie reklamacje, żądania zwrotu pieniędzy i roszczenia Użytkownika związane z płatnościami Polskim Bonem Turystycznym online należy kierować bezpośrednio do Partnera w obiekcie, którego Użytkownik dokonał rezerwacji.

  5. Na wszystkie rezerwacje na kwotę minimum 500 zł dokonane na stronie internetowej www.noclegi.pl lub www.nocowanie.pl w terminie od 17.05.2021 do 09.09.2021 system administracyjny www.noclegi.pl lub www.nocowanie.pl automatycznie przyzna rabat 30 PLN ( trzydzieści złotych, zero groszy) brutto. Aby Użytkownik mógł skorzystać z oferowanej zniżki musi dokonać rezerwacji za pośrednictwem portalu www.noclegi.pl lub www.nocowanie.pl, a następnie dokonać udanej płatności Polskim Bonem Turystycznym online potwierdzonej przez Partnera. Aby otrzymać rabat, wartość wpłaty musi wynosić minimum 50 zł. Zniżka obowiązuje tylko przy pierwszej rezerwacji Użytkownika. Rabat przy sprzedaży jest naliczany automatycznie po dokonaniu pomyślnej płatności. Użytkownik zapłaci 30 zł mniej w obiekcie noclegowym, w którym dokonał rezerwacji, ponieważ kwota rabatu rozliczana będzie bezpośrednio pomiędzy portalem www.noclegi.pl lub www.nocowanie.pl, a Partnerem.

 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Warunki korzystania, jak również świadczone przez Spółkę usługi podlegają prawu węgierskiemu. Wszystkie spory wynikające z Warunków korzystania, jak również w związku ze świadczonymi przez Spółkę usługami będą rozstrzygane wyłącznie przez sąd właściwy dla siedziby Spółki.

  2. Oryginalna, węgierska wersja Warunków korzystania może zostać przetłumaczona na inne języki. Tłumaczenie wykonywane jest przez pracowników Spółki, w związku z czym Użytkownicy nie mają prawa domagać się żadnych praw na podstawie tłumaczenia Warunków korzystania. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących treści lub interpretacji niniejszego dokumentu lub w przypadku niezgodności lub rozbieżności pomiędzy wersją węgierską oraz którąkolwiek z wersji językowych niniejszego dokumentu, punktem odniesienia jest zawsze wersja węgierska która jest ostateczna i rozstrzygająca. Węgierska wersja Warunków korzystania dostępna jest na Stronie internetowej.Aneks 1 

Zasady zawartości

Naszą misją jest zapewnienie możliwości korzystania przez kulturalnych, spokojnych, uprzejmych Użytkowników, którzy są w stanie poszanować inne osoby i ich opinie i posiadają dostateczną samokontrolę wyrażania swoich opinii i wymiany doświadczeń w Opiniach Użytkowników na naszej Stronie internetowej.


Zasady ogólne

 1. Spółka nie archiwizuje Opinii Użytkowników i dlatego, jeśli potrzebujesz zachować publikowane informacje do celów prywatnych, proszę, zadbaj, o ich odpowiednie zapisanie i przechowywanie. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane przez lub związane z zachowaniem naruszającym bezpieczeństwo systemów informatycznych – w tym wykorzystania lub rozpowszechniania wirusów lub innego oprogramowania zdolnego uszkodzić, spowodować nieautoryzowany dostęp do danych prywatnych i innych, posiadanych przez Spółkę, ich zniszczenie, uszkodzenie lub ujawnienie, jak również inne działania hakerów – odpowiedzialność za takie zachowanie ponosi wyłącznie jego sprawca. 
 2. Użytkownicy mogą zamieszczać i publikować Opinie na Stronie internetowej tylko po podaniu swojego imienia i nazwiska, wieku oraz adresu e-mail. Na Stronie internetowej pojawia się jedynie imię/nick podany przez Użytkownika.
 3. Użytkownik zobowiązany jest korzystać ze Strony internetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Warunkami korzystania oraz Zasadami zawartości.
 4. Zabronione jest: 
  1. używanie obscenicznego, obraźliwego języka lub sformułowań powodujących oburzenie lub strach wśród innych;
  2. odnoszenie się personalne, np. używanie ofensywnych sformułowań do innych (szczególnie komentarzy, które mogą obrazić innych Użytkowników z racji ich wieku, płci, pochodzenia, wyznania, rasy, narodowości, wierzeń filozoficznych, opinii lub sytuacji życiowej), lub do publikowania treści, które negatywnie wpływają na opinię innych o nich, niezależnie od prawidłowości tych treści i ze szczególnym uwzględnieniem osób na stanowiskach eksponowanych politycznie;
  3. publikowanie lub odnoszenie się do treści, które mogą naruszać prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, prawa odnośnie do znaków handlowych lub inne, lub zachęcania Użytkowników do użytkowania takich treści;
  4. publikowanie danych osobistych, numerów telefonów, adresów e-mail, cytatów z rozmów telefonicznych lub e-maili, nawet jeżeli osoby te zgodziły się na to. Te same zasady obowiązują odnośnie do ujawniania dowolnych informacji o innych Użytkownikach, również ich hasła;
  5. publikowanie obscenicznych lub pornograficznych materiałów, oferowanie usług seksualnych lub wyświetlanie dowolnej treści sprzecznej z akceptowalnymi zasadami moralności;
  6. oferowanie na sprzedaż produktów, których dystrybucja jest uważana za przestępstwo lub wykroczenie (np. narkotyki, substancje psychoaktywne) lub wymaga zezwolenia (np. broń, leki, produkty niebezpieczne), lub oferowanie na sprzedaż nierynkowe produkty (np. niezatwierdzoną żywność, obligacje niedopuszczone do obrotu);
  7. publikowanie lub odnoszenie się do treści, które mogą zaszkodzić lub zagrozić reputacji, interesom lub publicznej opinii o Spółce (lub grupie kapitałowej, do której należy), ze specjalnym uwzględnieniem opinii publicznej na temat produktów lub usług;
  8. podważanie decyzji moderatorów i udostępnianie usuniętych Opinii Użytkownika w dowolny sposób lub ponowne rejestrowanie się po wcześniejszym usunięciu Użytkownika;
  9. celowe utrudnianie obsługi (np. flooding, offtopic, wiadomości skryptowe);
  10. celowe wprowadzanie w błąd innych Użytkowników lub tych, którzy oczekują pomocy lub odpowiedzi na własne pytania na dowolny temat;
  11. podszywanie się za innego Użytkownika, pracownika lub przedstawiciela Strony internetowej/Spółki (np. poprzez rejestrowanie konta pod podobnymi lub łatwymi do pomylenia nazwami Użytkownika); używanie konta innego Użytkownika (np. należącego do członków rodziny lub przyjaciół) po nałożeniu bana z systemu;
  12. nieprawdziwe potępianie lub pisanie obraźliwych uwag na temat produktów, usług i reputacji Spółki;
  13. pisanie niezgodnych z prawem treści, nakłanianie do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa lub sugerowanie tego przez swoje postępowanie lub przekazywanie informacji o popełnieniu czynów podlegających karze (przestępstwa, wykroczenia);
  14. wzywanie do bojkotu usług Spółki;
  15. publikowanie reklam niezwiązanych z profilem Strony internetowej/Spółki, angażowanie się w działalność komercyjną lub inną działalności odpowiednią do promocji firmy – jak działalność gospodarcza;
  16. publikowanie ofert sprzedaży, zakupu lub wymiany dowolnych dóbr, żądanie pomocy w takich transakcjach lub publikowanie ofert pracy;
  17. publikowanie wiadomości z treściami politycznymi i/lub związanymi z polityką;
  18. publikowanie dowolnych treści lub obrazów zdolnych negatywnie wpływać na moralny rozwój małoletnich.
  19. Naruszenie którejkolwiek z powyższych zasad może spowodować usunięcie treści oraz tymczasowy lub stały zakaz korzystania ze Strony internetowej przez Użytkownika łamiącego zasad.


Zasady moderowania

Spółka próbuje określić, przy pomocy moderatorów, treści lub wpisy naruszające Warunki korzystania oraz Zasady zawartości, rzeczywiście lub potencjalnie szkodzące interesom

Spółki lub podejrzewane o naruszenie przepisów obowiązującego prawa, ilekroć jest powiadamiana o takich treściach.

Moderatorzy mogą sprawdzić dowolne Opinie bądź inne treści publikowane przez Użytkowników w dowolnym czasie.

Moderatorzy mogą usunąć Opinie bądź inne treści publikowane przez Użytkowników, którzy zachowują się w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, naruszają Warunki korzystania lub Zasady zawartości, lub celowo lub kilkukrotnie zakłócają rozmowę. W sytuacjach opisanych w zdaniu poprzednim moderatorzy mają również prawo ograniczyć działalność Użytkownika związaną z korzystaniem ze Strony internetowej.

Moderatorzy nie mogą wpływać na treść indywidualnych komunikatów lub ich edytować. Nie mogą również usuwać części indywidualnych komentarzy. Jednak w przypadku wulgarnych treści, treści niezgodnych z przyjętymi zasadami moralności, zastępują takie treści gwiazdkami.

Moderatorzy usuwają Opinie bądź inne treści publikowane przez Użytkowników tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Natomiast nie usuwają Opinii bądź innych treści publikowanych przez Użytkowników, które nie są w inny sposób niezgodne z prawem, nawet jeśli wyraźnie są o to proszeni, jednakże Spółka zastrzega sobie prawo dla moderatorów, aby mogli usunąć niektóre Opinie bądź inne treści publikowane przez Użytkowników według własnego uznania. Moderatorzy nie muszą uzasadniać swoich decyzji.

Działania, jakie mogą być podjęte przez moderatorów:

 1. usunięcie (np. Opinie naruszające podstawowe zasady);
 2. zbanowanie Użytkownika;
 3. zbanowanie adresu IP